กว่าจะถึงฮ๊าฟ พรุ่งนี้ลุยเรียนแล้วววว (@ My Room@Avenue Apartment) 4sq.com/RoOuK1