กว่าจะถึงห้อง ^^ ผลไม้เลิกขายหมดล่ะ กินติมแทนละกัน (@ My Room@Avenue Apartment) [pic]: 4sq.com/WhM1TN