กรณีโอนเงินออกจากบัญชีนอกสาขา /ธนาคาร หมื่นแรก 20 หมื่นถัดไป 10/ ATM ฟรี/1ครั้งต่อเดือน ถัดไป 15/ Internet หมื่นละ 10 แต่ไม่เกิน 1 แสน