อยากไปงานสัปดาห์

Posted: 23rd October 2012 by Prawee Wongsa in diary
Tags:

อยากไปงานสัปดาห์หนังสือ แต่ว่า….ข้างเตียงยังไม่ได้อ่านอีกหลายเล่ม(อ่านให้จบก่อนเห๊อะพ่อคุ๊ณ)