อาบน้ำเสร็จแล้ว ฟ

Posted: 24th October 2012 by Prawee Wongsa in diary
Tags:

อาบน้ำเสร็จแล้ว ฟ้าเริ่มส่งสัญญาณว่า ฝนกำลังจะตกนะ ฟ้ากำลังจะร้องนะ เก็บผ้าก่อน แล้วก็นอน!