ตึกที่ดูว่าใหญ่ ด

Posted: 20th October 2012 by Prawee Wongsa in diary
Tags:

ตึกที่ดูว่าใหญ่ ดูจากมุมสูงก็แค่ฝ่