ตอนแรกนึกว่า huawei อ่…

Posted: 25th October 2012 by Prawee Wongsa in diary
Tags:

ตอนแรกนึกว่า huawei อ่อน แท้ที่จริงแล้ว ข้าพเจ้าอ่อนเอง ฮิ้ว ๆ คาดไม่ถึงว่า huawei จะเล่นแบบนี้ ซ่อนได้เนียนมากนะฮ๊าฟ แกะแล้ว ๆ